Anneheleen van Leeuwen

Anneheleen van Leeuwen

Kinderfysiotherapeut BIG: 990.343.171.04

Sinds mijn afstuderen in 1980 als fysiotherapeut ben ik aan het werk  met kinderen. Zodra de postacademiale opleiding kinderfysiotherapie bestond ben ik mij gaan specialiseren als kinderfysiotherapeut.
Naast het werk in de praktijk Kinderfysiotherapie Balijelaan, waarvan ik eigenaar ben,  heb ik als kinderfysiotherapeut in een MKD (medisch kleuterdagverblijf) en op verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs gewerkt.
Zo werken we ook op het speciaal onderwijs:  een school voor kinderen met gedragsproblemen; SOfier.
Daarnaast werk ik mee aan het onderzoek: "Wat beweegt jou?" van de HU lectoraat leefstijl en gezondheid.
Ik ben lid  van de Nederlandse vereniging van kinderfysiotherapeuten: NVFK en de  LWKBF

(Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie en landelijke werkgroep voor kinder bekken fysiotherapeuten).

Mijn specialisaties zijn:

  • Kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd van 0-2 jaar
  • Zuigelingen met een voorkeurshouding
  • Kinderen met ASS(autisme spectrum stoornis), ADHD en ODD(oppositionele gedragsstoornis).
  • Kinderen met centraal neurologische aandoeningen
  • Kinderen met motorische schrijfproblemen
  • Kinderen met een visuele beperking
  • Kinderen met incontinentie- of obstipatieklachten

Het werken met kinderen geeft mij voldoening omdat het zo zinvol en uitdagend is.
De uitdaging zit hem erin om samen met het kind te ontdekken welke stimulans, hulp of  verandering nodig is om een antwoord te vinden op de (hulp)vraag van het kind of bij jonge kinderen de vraag van de ouders.

Door de jaren heen is het voor mij steeds duidelijker geworden dat het zó belangrijk is dat een kind ervaart dat het veel wél kan en zelf mee gaat denken hoe het nog anders of beter kan.
 
Een kind in ontwikkeling heeft nog zo’n enorme potentie tot leren dat de therapeut zijn behandelplan voortdurend aan moet passen en bij moet stellen. Dit maakt het werk nooit saai en vaak heel verrassend”.
Het samenwerken met ouders en de betrokkenheid van ouders maken het werk extra leuk.

Anneheleen van Leeuwen

a.vanleeuwen@kinderfysiotherapiebalijelaan.nl

Meld u direct aan

Aanmeldformulier

Neem contact met ons op

Contact pagina

Kinderfysiotherapiepraktijk Balijelaan

Balijelaan 25
3521 GK Utrecht
030 - 294 36 06
info@kinderfysiotherapiebalijelaan.nl

Openingstijden

maandag:   09.00 -18.00 uur
dinsdag:   09.00 - 18.00 uur
woensdag:   08.30 - 18.00 uur
donderdag:   08.30 - 18.00 uur
vrijdag:   08.30 -18.00  uur

zaterdag & zondag: gesloten

De praktijk is gelegen tussen Rivierenwijk en Dichterswijk.
 

Contact pagina

Naar boven